Vereniging van Eigenaars

Onze rol hierin
Een Vereniging van Eigenaars (VvE) zorgt voor het regelen van het onderhoud van een appartementsgebouw en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren van de woningen binnen het totaalcomplex. Om het jaarlijks preventief en regulier onderhoud – en de daarbij behorende gemeenschappelijke verzekeringen – van het totaalcomplex te bekostigen, wordt een voorziening getroffen. Voor een goede afhandeling van zaken wordt door de eigenaren een administrateur benoemd.

Deze administrateur is verantwoordelijk voor:

  • het verzorgen van de secretariële administratie;
  • het verzorgen van de financiële administratie;
  • de (periodieke) verslaglegging;
  • het verzorgen en afsluiten van (de wettelijk verplichte) verzekeringen;
  • het verzorgen van het technisch beheer van de gezamenlijke eigendommen.

Meldpunt PBO kan voorzien in de rol van administrateur voor uw vastgoed. Ook is het mogelijk om aanvullende diensten over te dragen aan Meldpunt PBO.

Voor een vrijblijvende offerte verzoeken wij u om de splitsingsakte te mailen naar: mail@meldpuntpbo.nl

Technisch onderhoud en storingen
Schakel Meldpunt PBO ook in bij technisch onderhoud en storingen. Bij storingen reageren wij zo snel mogelijk.

Individuele eigenaren
Als (nieuwe) eigenaar van een appartement heeft u te maken met medebewoners van een totaalcomplex. Gezamenlijk met deze bewoners bent u verantwoordelijk voor een prettig woonverblijf, in en om uw woning. Dit betekent dat als u een ‘goed huisvader’ met (gezamenlijke) ruimtes dient om te gaan. Dit betekent ook dat het woongenot en eventueel onderhoud op de gezamenlijke schouders van alle eigenaars rust. Om dit goed te regelen is een Vereniging van Eigenaars in het leven geroepen.

Collectieve verzekeringen
Als eigenaar kunt u een aantal verzekeringen collectief (laten) verzorgen:

  • opstalverzekering, inclusief glas (wettelijk verplicht)
  • wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (wettelijk verplicht)
  • rechtsbijstandverzekering (optioneel)

Meldpunt PBO verzorgt deze verzekeringen voor het totale appartementencomplex.

Inloggen